Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Info@stjamess.se

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vem är ansvarig för insamlade personuppgifter?

Stellbes AB  orgnr 556293-5632 är ansvarig för insamlade personuppgifter och hur de behandlas.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt/indirekt ge oss information. När du använder någon eller några av våra webbtjänster kan vi samla in följande information:

Person- och kontaktinformation: Namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Betalningsinformation: Kredit- och betalkortsdata (kortnummer), fakturainformation etc.

Information om varor/tjänster: Exempelvis detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Historisk information: Dina köp och betalningshistorik.

Information om hur du interagerar med våra tjänster: Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information: Din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.

 

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal.

 

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen

 

-Bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter. Kontraktuella åtaganden gentemot dig.
-Administrera din betalning kundförhållandet, för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och tillhandahålla information, produkter/tjänster som du begär från oss. Kontraktuella åtaganden gentemot dig.
-Betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, tex interna/ externa kreditbedömningar. Kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning.
-Kundanalys, administrera våra Interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, statistiska ändamål.  

Kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen.

-Säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig. Kontraktuella åtaganden gentemot dig.
-Förhindra missbruk av våra tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra Kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning.
-Utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.
-Förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner/nya affärsideer Andra berättigade intressen.
-Följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt/bokföringslagar Följa tillämplig lagstiftning.

 

Kommunicera med dig

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster tex  elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till info@stjamess.se

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

  • Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

  • Avyttring

Vi kan komma att dela din information till tredje parter:

  • Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES.  Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi sparar dina personuppgifter som längst i 36 månader efter genomfört köp för att kunna hantera eventuella fel på en vara på ett bra sätt.

 

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

  • Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

  • Rätt att bli raderad (“rätten att bli glömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Vill du begära tillgång till din data, begära rättelse eller få dina personuppgifter raderade skickar du en skriftlig begäran till:

Stellbes AB

Vasaplatsen 6

411 34 GÖTEBORG

Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. Om du inte vill att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ändring av dataskyddspolicy

Vi kan komma att ändra och uppdatera innehållet i vår datauppgiftspolicy och meddelar dig om det ändrar villkoren för hur vi hanterar dina uppgifter och i vilket syfte. Aktuell policy hittar du alltid på vår websida.

Kontakta oss

Har du frågor kring hur vi arbetar med personuppgifter är du välkommen att maila till:

Info @stjamess.se

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24.